Főoldal » Archív » Loptak, majd raboltak a vádlottak a Tapolca-környéki falvakban

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás és rab­lás súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat egy, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek ide­jén még fia­tal­ko­rú fér­fi­val, vala­mint 26 éves tár­sá­val szem­ben, akik 2014 novem­be­ré­ben, Tapolca-környéki fal­vak­ban betö­ré­ses lopá­so­kat követ­tek el, 2015 janu­ár­já­ban pedig egy idős asszonyt rabol­tak ki.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye