Főoldal » Archív » Lövöldöztek, majd felfegyverkezve támadtak egymásra - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be egy 33 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint, 2011 novem­be­ré­ben egy buda­pes­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen tár­sa­i­val együtt konf­lik­tus­ba került egy másik tár­sa­ság­gal, ami lövöl­dö­zés­sé fajult, később pedig bal­ták­kal, fej­szé­vel támad­tak egymásra.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Lövöl­döz­tek, majd fel­fegy­ver­kez­ve támad­tak egy­más­ra - vádemelés