Főoldal » Archív » Luxusórákat loptak - vádemelés

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val és nővel szem­ben, akik a vád sze­rint 2012 őszén buda­pes­ti luxus óra­sza­lo­nok­ból tulaj­do­ní­tot­tak el több mil­lió forin­tos karórákat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye