Főoldal » Archív » Magánlaksértés, rongálás és testi sértés – vádemelés egy apa és fia ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 44 éves kecs­ke­mé­ti férfi és 26 éves fia ellen, akik 2014. novem­ber 29-én reg­gel base­ball ütő­vel és botok­kal fel­fegy­ver­kez­ve betör­tek egy isme­rő­sük kecs­ke­mé­ti házá­ba, ott szét­ver­ték a beren­de­zést, vala­mint az apa a ház­ban tar­tóz­ko­dó egyik fér­fit bántalmazta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 04-06