Főoldal » Archív » Magára gyújtotta zárkáját egy őrizetes

2013. ápri­lis 30-án az erő­sen ittas sza­bály­sér­té­si őri­ze­test a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság fog­dá­já­ban egy zár­ká­ban helyez­ték el. Haj­nal­ban a fek­vő­pad szi­vacs­mat­ra­cát a WC ajtó­nak támasz­tot­ta, majd a nála lévő öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta. A fel­csa­pó lán­gok bein­dí­tot­ták a tűz­jel­ző beren­de­zést, amit a fog­da­őrök ész­lel­tek és a zár­ka­aj­tón lévő étel­be­adó nyí­lá­son keresz­tül por­ol­tó­val a tüzet elol­tot­ták.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Zala­eger­sze­gi
Járás­bí­ró­ság­hoz

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye