Főoldal » Archív » Magukat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság alkalmazottainak kiadva kíséreltek meg kifosztani egy idős asszonyt

A két gya­nú­sí­tott Szé­kes­fe­hér­vá­ron 2015. novem­ber 4-én, magu­kat a Nyug­díj­fo­lyó­sí­tó Igaz­ga­tó­ság alkal­ma­zot­ta­i­nak kiad­va kísé­relt meg kifosz­ta­ni laká­sá­ban egy idős asszonyt.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye