Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Magyar kamionosok törték össze egymás járművét Ausztriában

Az 50 és 40 éves vád­lot­tak kami­o­nos­ként dol­goz­nak két magyar fuva­ro­zó cég­nél. Mind­ket­ten Nyugat-Európát jár­ják hatal­mas nyer­ges von­ta­tók­kal. 2013. augusz­tu­sá­ban Auszt­ri­á­ban, Innsb­ruck mel­lett az autó­pá­lya par­ko­ló­já­ban tar­tot­ták pihe­nő­jü­ket. Az idő­sebb férfi a piló­ta­fül­ké­ben ita­lo­zott és han­go­san zenét hall­ga­tott. Ez rend­kí­vül zavar­ta mel­let­te par­ko­ló kol­lé­gá­ját, aki ezért kiszállt a saját kami­on­já­ból, majd társa jár­mű­vé­nek szél­vé­dő­jét betör­te. A zajra fel­ri­a­dó ittas sofőr fel­dü­hö­dött, ő is kiszállt a kocsi­ból, fel­ka­pott egy sze­me­tes edényt és társa kocsi­já­nak szél­vé­dő­jé­hez vágta. A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat két fér­fi­vel szemben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye