Főoldal » Archív » Majdnem agyonverte alkalmi ismerősét az ittas férfi a parkolóban

Egy 27 éves férfi 2013. augusz­tu­sá­ban Mis­kol­con egy nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban ittas álla­pot­ban egy arra hala­dó fia­tal fér­fit ital­lal kínált. A beszél­ge­té­sük során a meg­hí­vó várat­la­nul és min­den ok nél­kül ütle­gel­ni kezd­te az alkal­mi isme­rő­sét. Az esz­mé­le­tét vesz­tő férfi fejét a beton­ba ütöt­te, rug­dos­ta és a nya­ká­ra tér­delt. A bán­tal­ma­zást ész­le­lő járó­ke­lők érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A hely­szín­re kiér­ke­ző járőr vetett véget a cse­lek­mény­nek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a fér­fi­vel szemben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.06.02.