Főoldal » Archív » Megállás nélkül továbbhajtott a gázoló

Segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az ellen a férfi ellen, aki 2015 ápri­li­sá­ban elgá­zolt egy gya­lo­gost, majd meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye