Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Megemlékeztek dr. Györgyi Kálmánról

Idén volt dr. Györ­gyi Kál­mán (1939 – 2019) koráb­bi leg­főbb ügyész szü­le­té­sé­nek 85., halá­lá­nak 5. évfor­du­ló­ja. Az évfor­du­lók­ra meg­em­lé­kez­tünk a Far­kas­ré­ti teme­tő­ben. Az ese­mé­nyen a néhai leg­főbb ügyész özve­gye, a csa­lád bará­tai, az ügyész­ség részé­ről pedig dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes vett részt, aki a Magyar Ügyé­szi Szer­ve­zet nevé­ben elhe­lyez­te a meg­em­lé­ke­zés koszorúját.

Megemlékezést tartottak dr. Györgyi Kálmán korábbi legfőbb ügyész születésének és halálának kerek évfordulóiról.