Főoldal » Archív » Meghalt édesapja után vette fel a nyugdíját

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó üzlet­sze­rű­en foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 47 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát, aki a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beismerte.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nyeA Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye