Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Megkötöztek, kiraboltak egy anyát és a lányát

Egy biz­tos tipp alap­ján tör­tek be a vád­lot­tak egy ajkai házba, miköz­ben az ott lakók- anya és lánya- ott­hon vol­tak. A háló­szo­ba nyi­tott abla­kán át mász­tak be. Meg­kö­töz­ték a lakó­kat és beta­kar­ták a fejü­ket, szá­ju­kat szi­ge­te­lő­sza­lag­gal bera­gasz­tot­ták majd egy fegy­ver­nek lát­szó tárggyal fenye­get­ték őket, hogy mond­ják meg hol van­nak az értékeik.

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val és a rab­lás­hoz tip­pet adó har­ma­dik tár­suk­kal szemben.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-Otthonukban rabol­ták ki a sértetteket