Főoldal » Archív » Megkülönböztető bánásmód a nevelt gyermekkel szemben

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te ésmás bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy neve­lő­szü­lő­vel szem­ben, aki az átme­ne­ti nevelt­ként nála elhe­lye­zett kis­lányt hát­rá­nyo­san meg­kü­lön­böz­tet­te a csa­lád­ban nevel­ke­dő többi gyer­mek­kel szemben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye