Főoldal » Archív » Megölte, majd felgyújtotta áldozata lakását - vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség aljas indok­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly már­ci­us­ban több kés­szú­rás­sal meg­ölt egy 71 éves nőt, majd fel­gyúj­tot­ta az áldo­zat laká­sát.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Meg­öl­te, majd fel­gyúj­tot­ta áldo­za­ta laká­sát - vád­eme­lés