Főoldal » Archív » Megölte öt hónapos kislányát

A Somogy Megyei Főügyész­ség a tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sér­tett sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 23 éves kapos­vá­ri férfi ellen. A vád­lott 2013. novem­ber 27-én az esti órák­ban egy szo­bá­ban aludt az öt hóna­pos kis­lá­nyá­val. Arra ébredt, hogy a gyer­mek­ágy­ban a kis­lány sír, emi­att ide­ges­sé­gé­ben erő­tel­je­sen meg­ra­gad­ta a lánya nya­kát, váll­ma­gas­sá­gig felemelte,megrázta, és addig tar­tot­ta, amíg a sírást abba­hagy­ta, majd vissza­dob­ta az ágyba. A férfi ezután a gyer­me­ket test­szer­te tovább bán­tal­maz­ta.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Meg­öl­te öt hóna­pos kis­lá­nyát