Főoldal » Archív » Megütötte a busz hátsó ajtaját késve kinyitó buszsofőrt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 44 éves tata­bá­nyai fér­fi­vel szem­ben, aki a csa­lád­já­val 2015. októ­ber 31. nap­ján este fél hét körül szállt fel a 9-es helyi jára­tú, sér­tett által veze­tett autóbuszra.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye