Főoldal » Archív » Mentőkre támadt egy ittas beteg Debrecenben

Kia­bált, fenye­ge­tő­zött és a men­tők­re támadt egy ittas férfi Deb­re­cen­ben, ami­kor sérü­lé­se­it el akar­ták látni. Egyi­kü­ket úgy arcul csap­ta, hogy eltört a szemüvege.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­ra és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben, továb­bá kez­de­mé­nyez­te, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a vád­lot­tat a szem­üveg­ben oko­zott kár megtérítésére.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye