Főoldal » Archív » Mentőkre támadt - vádemelés

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 39 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint tavaly októ­ber­ben az őt ellát­ni pró­bá­ló men­tők­re támadt, és ennek során eltör­te a men­tő­au­tó veze­tő­jé­nek kezét.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye