Főoldal » Archív » „Mesekönyvet” készítettek társuk megtévesztése céljából egy fiktív büntetőeljárás bizonyítékaként

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint két győri szár­ma­zá­sú férfi 2014-ben elhi­tet­te egy har­ma­dik tár­suk­kal, hogy neve fel­me­rült egy nyo­mo­zás­ban, mely miatt jelen­tős tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés­re szá­mít­hat. Az eljá­rás befo­lyá­so­lá­sá­hoz neki – több mil­lió forint kifi­ze­té­se elle­né­ben – segít­sé­get aján­lot­tak.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye