Főoldal » Archív » Mezőgazdasági támogatással csalt a férj

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kis­kő­rö­si fér­fi­vel szem­ben, aki fele­sé­ge nevé­ben eljár­va csa­lás­sal jutott mező­gaz­da­sá­gi támogatáshoz.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye