Főoldal » Archív » Migránsokat zsúfoltak a furgonokba

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat négy bol­gár fér­fi­val szem­ben, akik átala­kí­tott fur­go­nok­kal szál­lí­tot­tak rend­sze­re­sen mig­rán­so­kat Bul­gá­ri­á­ból Ausztriába.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye