Főoldal » Archív » Milliókkal húzta le ismerősét

A Tatai Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2011. már­ci­u­sá­ban, Tatán 3.000.000 Ft-ot kért köl­csön nő isme­rő­sé­től azt állít­va, hogy van egy piac­ké­pes talál­má­nya, mely­nek gyár­tá­sa nem­so­ká­ra kez­dő­dik, ezért a sza­ba­dal­maz­ta­tás­hoz kell a pénz.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye csalásról