Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Mindent elvett a sértettől a 19 éves rabló

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nye­zi K. A. gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A gya­nú­sí­tott 2014. janu­ár 19-én, a dél­utá­ni órák­ban a tatabányai
busz­pá­lya­ud­va­ron az álta­la is tudot­tan men­tá­li­san sérült, nála fizi­ka­i­lag sok­kal gyengébb
sér­tet­től fenye­ge­tés­sel elvet­te a mobil­te­le­fon­ját, ille­tő­leg az ezüstláncát.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye egy rablásról