Főoldal » Archív » Mindent vitt, amit ért – előzetesbe került

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li kisebb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és össze­sen 14 rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te egy 19 éves bün­te­tett elő­éle­tű sar­ka­di férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.15.