Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Mindent vittek a jánoshalmi tolvajok

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság­hoz egy 33 éves és egy 52 éves jános­hal­mi férfi ellen, akik 2014. janu­ár 27. és feb­ru­ár 27. között János­hal­mán össze­sen kilenc sér­tet­től – töb­bek között sport­csar­nok­ból, óvo­dá­ból és isko­lá­ból – kész­pénzt, mobil­te­le­font, lap­to­pot, arany éksze­re­ket és egyéb érté­ke­ket lop­tak, össze­sen több mint 680.000 Ft értékben.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 05.12.