Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Mit tehet az ügyész a nyomozás végén?

A nyo­mo­zás végén - ha van gya­nú­sí­tott - az ügyész dönt arról, hogy a nyo­mo­zást meg kell-e szün­tet­ni, vagy az ügyet a bíró­ság elé kell vinni. Az ügyész­nek arra is lehe­tő­sé­ge van, hogy bíró­sá­gi eljá­rás nél­kül vonja az elkö­ve­tőt fele­lős­ség­re.

Továb­bi rész­le­tek: http://ugyeszseg.hu/az-ugyeszsegrol/feladata/