Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Molotov koktél élő közvetítéssel – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő a vele hara­gos viszony­ban lévő fia házá­ra ben­zi­nes fla­kont dobott meg­gyúj­tott kanóccal.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. júli­us ele­jén, dél­után, autó­val elment egy bor­so­di kis­vá­ros­ba a - vele hara­gos viszony­ban lévő - fia csa­lá­di házá­hoz. Az apa előt­te ben­zin­nel meg­töl­tött egy fél lite­res műanyag fla­kont. A férfi az ingat­lan udva­rá­hoz érve a fla­kon tete­jén lévő kanó­cot meg­gyúj­tot­ta, majd „Égje­tek kutyák!” fel­ki­ál­tás­sal eldob­ta, és a ház utca­front­ján lévő egyik abla­kot talál­ta el. A ben­zi­nes palack lepat­tant és a faszer­ke­ze­tű elő­te­tős kerti részen a föld­re esett.

A vád­lott fia ész­lel­te a cse­lek­ményt és kisza­ladt a ház­ból, kis­ko­rú test­vé­ré­vel együtt elkezd­ték olta­ni a tüzet, érte­sí­tet­ték a tűzoltóságot.

Az elkö­ve­tő a saját cse­lek­mé­nyét, és az azt köve­tő oltást is inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon élő­ben köz­ve­tí­tet­te, mely során ismé­tel­ten a ház meg­gyúj­tá­sá­val fenyegetőzött.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.