Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Mulasztás vezetett a beteg halálához Mosonmagyaróváron

Egy moson­ma­gyar­óvá­ri kór­ház műtő­blokk­já­nak fel­újí­tá­sa során a 2013. év első felé­ben az egyik műtő oxi­gén­gáz és alta­tó­gáz veze­té­ke­it a kivi­te­le­ző fel­cse­rél­te. 2013. júli­us 25. nap­ján a műtő­ben az alta­tás során egy beteg éle­tét vesz­tet­te, majd más­nap egy újabb beteg­nél ugyan­olyan tüne­te­ket muta­tó komp­li­ká­ció lépett fel.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség