Főoldal » Hírek » Munkát keresett, pénzt lopott - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás vét­sé­ge miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az épí­tés alatt álló ház műhe­lyé­ből pénzt lopott.

A férfi 2021. feb­ru­ár 12. nap­ján, 9 óra­kor Esztergom-Kertvárosban egy épí­tés alatt házba ment be körül­néz­ni, mert mun­kát kere­sett. A férfi az épü­let­ben jár­kált, egy lép­cső kor­lát­ján elhe­lye­zett tás­kát meg­ta­po­ga­tott, azon­ban ebből nem vett ki sem­mit. Ezután bement az asz­ta­los­mű­hely­be, és az ott őri­zet­le­nül hagyott háti­zsák­ban kuta­tott, a fel­lelt pénz­tár­cá­ból ello­pott 180.000 forint készpénzt.

A tol­vaj a lopást köve­tő­en a műhely­ből kiment, fel­sza­ladt egy lép­csőn, ezt a biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.