Főoldal » Archív » Nagy kárt okozott a szomjas betörő

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se utáni 3. napon bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki sört lopott az egyik kapos­vá­ri üzletből.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye