Főoldal » Archív » Nagy pénzeket kaszáltak a bálázón a csalók

Jogo­su­lat­la­nul igé­nyel­tek vissza áfát-t és vet­tek fel több tíz­mil­lió forin­tos álla­mi támo­ga­tást azok­nak a cégek­nek az ügy­ve­ze­tői, akik fik­tív adás­vé­te­lek során - papí­ron - egy nagy érté­kű bálá­zó gépet adtak-vettek és szál­lí­tot­tak oda-vissza egy­más között, miköz­ben az el sem moz­dult a heve­si telep­he­lyé­ről, és pénz­moz­gás sem volt a lát­szó­la­gos ügy­le­tek mögött.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye