Főoldal » Archív » Napokig fogva tartott, sanyargatott, bántalmazott egy fiatal lányt egy férfi Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben.

A Borsod-Abaúj Zemp­lén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye