Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Négy év után bukott le a betörő - 32 millió forint értékű eurót, készpénzt, aranyat vitt el egy családi házból

Miköz­ben a ház gaz­dái a ten­ger­par­ton nya­ral­tak a lopás miatt már koráb­ban bün­te­tett férfi ker­tés­bon­tás­sal, és a hátsó bejá­ra­ti ajtó fel­fe­szí­té­sé­vel beha­tolt egy zala­eger­sze­gi csa­lá­di házba 2010-ben. Átku­tat­ta a házat, meg­ta­lál­ta az egyik szo­bá­ban a beépí­tett szek­rény­ben elrej­tett, biz­ton­sá­gi kulccsal ellá­tott elekt­ro­mos nyi­tá­sú bútor­szé­fet, a helyé­ről kibon­tot­ta, és a a hely­szí­nen fel­fe­szí­tet­te. A férfi magá­hoz vett és eltu­laj­do­ní­tott 106.000 Eurót, 1.300.000,-Ft-ot, és arany­ék­sze­re­ket mind­össze­sen 32.500.800 Ft érték­ben. A kitar­tó nyo­mo­zás meg­hoz­ta az ered­mé­nyét, 2014 már­ci­u­sá­ban a tet­test sike­rült elfog­ni, a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség pedig a férfi ellen lopás bün­tet­te miatt már vádat is emelt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye