Főoldal » Archív » Négy óra alatt elfogták, gyorsított eljárásban bíróság elé állították a szállodai tolvajt

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki egy ceg­lé­di hotel­ből pénzt lopott.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy ceg­lé­di fia­tal­em­ber, 2018. feb­ru­ár 3-án, nem sok­kal éjfél után, egy ceg­lé­di szál­lo­dá­hoz lopó­zott azért, hogy onnan pénzt lop­jon. A hotel rés­nyi­re nyit­va hagyott abla­ká­ról lesza­kí­tot­ta a szú­nyog­há­lót, és bemá­szott a szál­lo­da étter­mi részébe.

A vád­irat sze­rint a vád­lott meg­ra­gad­ta a pult körül hagyott kézi­tás­kát, pénz­tár­cát, és kivett belő­lük 10.000 forint­tól 60.000 forin­tig ter­je­dő össze­gű kész­pénzt, majd kimá­szott az épü­let­ből, és a tás­kát, tár­cát eldobta.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei négy óra lefor­gá­sa alatt elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban lopás bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a gyanúsítottat.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 2018. feb­ru­ár 28-án egy év nyolc hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit. A bíró­ság íté­le­te nem jogerős.