Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » Nem buli, nem menő
Kez­dő­dik az isko­la. Dr. Mónok And­rea, a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze, helyet­tes szó­vi­vő­je, egy olyan terü­let­re igyek­szik fel­hív­ni a figyel­met, ami talán nem kap kellő hangsúlyt.
 
Olyan cse­le­ke­de­tek­re, amik buli­nak tűn­nek, olyas­mi­nek, ami­vel majd lehet dicse­ked­ni a have­rok előtt - miköz­ben más­nak lehet, hogy élet­re szóló sebet okoz­nak, annak, aki­nek elkö­vet­te, pedig hosszú­tá­vú, akár az éle­té­re is kiha­tó követ­kez­mé­nyek­kel járhat.
 
Lopás, garáz­da­ság, online tér­ben elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek - a fia­ta­lok sok­szor nem mérik fel a tet­te­ik súlyát.