Főoldal » Archív » Nem büntethető a kutyákat kínzó férfi - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt az elkö­ve­tő kóros elme­ál­la­po­tá­ra tekin­tet­tel meg­szün­tet­te az eljá­rást egy pécsi fér­fi­val szem­ben, ugyan­ak­kor garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vele szem­ben kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sét indítványozta.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye