Főoldal » Archív » Nem csak a labdát rúgták a játékosok az atkári rangadón

Tömeg­ve­re­ke­dés­sel vég­ző­dött tavaly ősszel a megyei III. osz­tály­ban meg­ren­de­zett fut­ball­mér­kő­zés Atkár köz­ség­ben. Az emi­att indult nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a napok­ban hozott hatá­ro­za­tot az elkö­ve­tők­kel szem­ben.

Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 09.07.