Főoldal » Archív » Nem fizetett adót az Interneten kereskedő férfi

A ajkai férfi nagy mennyi­ség­ben érté­ke­sí­tett ruhá­za­ti cik­ke­ket, cipő­ket, pénz­tár­cá­kat és egyéb könnyű­ipa­ri ter­mé­ke­ket az egyik Inter­ne­tes hir­de­té­si olda­lon, s abból adó­kö­te­les bevé­te­le kelet­ke­zett, azon­ban erről nem tett adó­be­val­lást. A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat ellene.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Nem fize­tett adót az Inter­ne­ten keres­ke­dő férfi