Főoldal » Archív » Nem hagyta békén különélő feleségét

A Tatai Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a 45 éves fér­fi­vel szem­ben, aki hóna­po­kon keresz­tül hívo­gat­ta és követ­te a külön­élő fele­sé­gét. A rend­sze­rint ittas férfi 2013. szep­tem­ber és 2014. janu­ár között, össze­sen 527 alka­lom­mal hívta fel a fele­sé­gét tele­fo­non. A férfi a tele­fon­hí­vá­sok mel­lett a nőt - aka­ra­ta elle­né­re - heten­te több­ször a tatai busz­vég­ál­lo­má­son, vala­mint lak­cí­me előtt vára­koz­va figyel­te, majd követte.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - zaklatás-04-01