Főoldal » Archív » Nem jutott pénzhez a lopott bankkártyával a komádi férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett
csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és több köz­ok­irat és készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz
egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy komá­di fér­fi­val
szem­ben a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon

 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye