Főoldal » Archív » Nem jutottak el Ausztriába – vádemelés embercsempészés miatt

A vád­lott 2013. novem­ber 5-én, a dél­utá­ni órák­ban gép­ko­csi­já­val Buda­pes­ten egy ben­zin­kú­ton fel­vett négy fel­nőtt és egy gyer­mek­ko­rú afgán állam­pol­gárt azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei Bábol­na tér­sé­gé­ben ellen­őriz­ték a gép­ko­csit és az öt afgán sze­mélyt, vala­mint a a vád­lot­tat elő­ál­lí­tot­ták.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - embercsempészés-02-12