Főoldal » Archív » Nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért autóval elrabolta volt barátnőjét egy hencidai férfi

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát.

 A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye