Főoldal » Archív » Nő rabolt nőtől a buszmegállóban

Egy 24 éves nő 2014. janu­ár 23-án, az esti órák­ban Esz­ter­gom­ban pénzt kért egy busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó fia­tal nőtől, aki ennek nem tett ele­get. Az elkö­ve­tő ekkor mind­két kezé­vel meg­ra­gad­ta és meg­szo­rí­tot­ta a sér­tett nya­kát, köz­ben han­go­san köve­tel­te tőle a pén­zét. A sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra átad­ta a pénz­tár­cá­já­ban lévő 9.000,- Ft-ot. Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő ellen.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - rablás-07-09