Főoldal » Archív » Nőkkel erőszakoskodott egy férfi Budapesten - vádemelés

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés, kifosz­tás, aljas cél­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint három nőt is meg­tá­ma­dott a fővá­ros­ban.

 A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye