Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nővéreket támadott meg egy szociális otthon lakója

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen, aki 2013. év
köze­pé­ig egy Somogy megyei szo­ci­á­lis ott­hon bent­la­kó gon­do­zott­ja volt. A
vád­lott több­ször adott pénzt köl­csön az ott­hon­ban lakó többi gon­do­zott­nak, ille­tő­leg hitel­re adott a saját ciga­ret­tá­já­ból. A pénz vissza­szer­zé­sé­ért több tár­sá­val erő­sza­kos­ko­dott, fenye­get­te őket. Vélt vagy valós sérel­mei miatt meg­tá­mad­ta a szo­ci­á­lis ott­hon­ban dolgozó
nővé­re­ket, ápo­ló­kat is.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -szo­ci­á­lis ott­hon­ban bán­tal­maz­ta ápolóit