Főoldal » Hírek » A Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye az un. Pegasus ügyben

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség több fel­je­len­tés nyo­mán jogo­su­lat­lan tit­kos infor­má­ció­gyűj­tés bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt nyo­mo­zást ren­delt el az un. Pega­sus ügyben.

A nyo­mo­zás fel­ada­ta a tény­ál­lás, és annak meg­ál­la­pí­tá­sa, hogy történt-e, és ha igen, milyen bűncselekmény.