Főoldal » Archív » Nyugtatós alkoholt itatott áldozataival, elvette értékeiket

Alko­hol­lal és nyug­ta­tó­val kábí­tott el embe­re­ket egy férfi 2013. végén majd eltu­laj­do­ní­tot­ta érté­ke­i­ket. A cse­lek­mé­nyek miatt a Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li kifosz­tás bűntette,1 rend­be­li készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­ge és 1 rend­be­li okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a ter­helt – mint több­szö­rös visszaeső- ellen a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye