Főoldal » Archív » Ököllel ütötte meg a szomszédját a kocsmából hazatérő bársonyosi férfi – a sértett az eséstől a betonjárdába ütötte a fejét

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 38 éves fér­fi­vel szem­ben, aki bán­tal­maz­ta a visel­ke­dé­sét szá­mon kérő sértettet.

A férfi 2015. októ­ber 30. nap­ján, az egyik bár­so­nyo­si sörö­ző­ben ita­lo­zott a szom­széd­já­val, ők több­ször vesze­ked­tek, vitáz­tak, de a férfi az este során női ven­dé­ge­ket is inzultált.

A férfi az utcán is szó­vál­tás­ba keve­re­dett a szom­széd­já­val, ezért a sér­tett a kia­bá­lást hall­va rászólt, hogy ezt hagy­ja abba. Az elkö­ve­tő erre fel­dü­hö­dött, szem­be for­dult a sér­tet­tel és őt hir­te­len egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te. A sér­tett férfi elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, hátra zuhant, és a feje a beton­jár­dá­hoz csa­pó­dott. A men­tő­szol­gá­lat a fér­fit ellát­ta, majd kór­ház­ba szállította.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.