Főoldal » Archív » Öngyújtóval akarta kirabolni a postást egy sarudi férfi

A pos­tás­au­tó abla­kán benyúl­va, egy pisz­toly­nak lát­szó tárggyal fenye­ge­tőz­ve köve­tel­te a kéz­be­sí­tő­től az álta­la szál­lí­tott pénz átadá­sát Saru­don egy férfi, aki ami­kor tet­ten érték, a tör­tén­te­ket csak egy ártat­lan vicc­nek pró­bál­ta beállítani.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye