Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Online csalás - a "ráijesztős" módszer
Ki ne ijed­ne meg, ha arról kapna sms-t, hogy elfe­lej­tett befi­zet­ni vala­mit, vagy ha rend­őr­sé­gi, ügyész­sé­gi fej­léc­cel ellá­tott e-mailt kap azzal, hogy ha nem akar­ja, hogy beidéz­zék, akkor fizessen?
 
Az ijedt­ség­től észre sem vesszük, hogy a szö­veg­ben sok a helyes­írá­si hiba és a hely­te­len kife­je­zés. És miért is keres­ne min­ket a ható­ság, hogy iga­zán nem akar lecsuk­ni, csak fizessünk…? 
 
Nem áru­lunk el nagy tit­kot, hogy eze­ket az üze­ne­te­ket nem a szol­gál­ta­tó és a nem is a ható­sá­gok kül­dik, az elkö­ve­tők célja a bank­kár­tya ada­ta­ink és a pén­zünk megszerzése.